Slaven en Avaren in de VI eeuw

Inhoudsopgave:

Slaven en Avaren in de VI eeuw
Slaven en Avaren in de VI eeuw
Anonim

In de jaren 50 van de VI eeuw. De Slaven maakten gebruik van het feit dat de belangrijkste troepen van Byzantium naar Italië werden omgeleid, en pleegden niet alleen diefstallen in de noordelijke provincies, maar veroverden zelfs de kleine stad Toper in Thracië (provincie Rhodope).

Slaven en Avaren in de VI eeuw
Slaven en Avaren in de VI eeuw

Naast hen werden de grenzen van het rijk in het noorden bedreigd door de Duitse "koninkrijken" en de Hunnen. Het keizerlijke beleid van "verdeel en heers" droeg bij aan de verzwakking van deze volkeren, die de Byzantijnse diplomaten tegen elkaar uitzetten.

De Kuturgurs, een Hunnische stam, staken samen met de Slaven de Donau over op het ijs, door de provincies Scythia en Moesia, in 558, onder leiding van Khan Zabergan. Een deel van de troepen met Zabergan trok naar de hoofdstad, een deel naar Griekenland, een deel probeerde de grondversterkingen bij de Thracische Chersonesos over zee op vlotten te omzeilen.

Maar de Antes, die al sinds 554 in alliantie met het rijk waren, probeerden met de Kuturgurs te botsen en het land van de Sklavins te verwoesten, maar blijkbaar zonder succes, na hen gingen de Sandilha Utigurs de strijd aan.

Avaren in Europa

Eind jaren vijftig verschenen Avaren in de steppen van de Zwarte Zee. De oorsprong van de Avaren kan alleen speculatief worden besproken. Net als andere nomadische volkeren voor en na hen, onderweg vanuit het oosten, ondergingen ze constante etnische veranderingen, inclusief de verslagenen en voegden ze zich bij hun samenstelling.

De Avaren, of de kliffen van de oude Russische kroniek, waren de Oeral-Altai Turkse stam. De Jujans (Avaren) domineerden Noord-China, de Mongoolse steppen en Altai, en onderwierpen de Hunnic-stammen uit Oost-Turkestan, inclusief de eigenlijke Turken - de Ashina-stam.

Afbeelding
Afbeelding

Vandaar de afschuw die de Hunnische stammen van Oost-Europa ervoeren toen ze hoorden van de invasie van de Avaren op de Europese steppen. Maar militair geluk in de steppe is veranderlijk, en, zoals de beschermer Menander schreef, tijdens de oorlog met de Ashin Turken en de Chinezen, de Zhuzhani of Ruranes (Avaren) werden verslagen in 551 en 554, verlieten de Turken de ondergeschiktheid van de Zhuzhan Khaganate en creëerden hun eerste Khaganate … De meeste Avaren werden gedwongen naar China en Korea te verhuizen, en een kleiner deel van de verspreide stammen die deel uitmaakten van de Avaren-unie verhuisde naar het Westen.

In 568 arriveerden ambassadeurs van het Turkse Kaganate in Constantinopel, die keizer Justin II de details over de Avaren vertelden. Deze overlevering is tot ons gekomen in de "Geschiedenis" van Theofylact Simokatta. De Uar- en Hunni-stammen, die ooit deel uitmaakten van de Avar-unie, vluchtten voor de Turken naar het westen. Zoals de heerser van de Turken opschepperig verklaarde:

“Avaren zijn geen vogels, zodat ze, terwijl ze door de lucht vliegen, de zwaarden van de Turken kunnen ontwijken; het zijn geen vissen om in het water te duiken en in de diepten van de zee te verdwijnen; ze dwalen over het aardoppervlak. Als ik de oorlog met de Hephthalites beëindig, zal ik de Avaren aanvallen, en ze zullen niet aan mijn troepen ontsnappen."

Afbeelding
Afbeelding

In de steppen van de Kaukasus ontmoetten ze de Hunnische stammen, die hen voor Avaren namen en hen gepaste eer bewezen. Deze stammen besloten de formidabele naam van de Avaren aan te nemen. Een dergelijke overdracht van namen komt meer dan eens voor in de geschiedenis van nomadische stammen. Ze kozen zelf een heerser, die de titel kagan kreeg. Toen kwamen ze bij de Alanen en dankzij hen stuurden ze de eerste ambassade naar Constantinopel, die in 558 aankwam bij keizer Justinianus. Al snel werden ze vergezeld door de Tarniakh- en Kotzaghir-stammen die op de vlucht waren voor de Turken in het aantal van 10.000 soldaten. In totaal werden er 20 duizend gelezen, hoogstwaarschijnlijk gingen ze over krijgers, vrouwen en kinderen niet meegerekend. In het midden van de VI eeuw. deze tribale unie werd een bondgenoot van Byzantium. De Avaren, die zich bij de oorlogszuchtige stammen van de steppen van Oost-Europa voegden, vernietigden en verdreven de opstandigen, zodat ze in de Karpaten, de Donau en de Balkan belandden. Hier zijn ze aan het versterken en voeren ze onophoudelijke oorlogen met buren.

Pogingen van de Byzantijnen om ze verder van het hoofdstedelijk gebied in de provincie van de Tweede Panonia te lokaliseren, mislukten, de nomaden van Khan Bayan probeerden land op de grens van de provincies Opper-Moesia en Dacia te bezetten.

De Gepids waren in alliantie met de Sklavens. We weten dat de verbannen troonpretendent van de Longobarden Ildigis in 549 naar de Sklavens vluchtte, en vervolgens naar de Gepiden, hij vocht enige tijd met de Romeinen in Italië en had een leger van Lombarden, Gepiden en Sklavens, en hij uiteindelijk ging bij de laatste wonen.

De nederlaag van de Gepiden door de Longobarden en hun bondgenoten door de Avaren en het vertrek van de Longobarden naar Italië van hun gevaarlijke bondgenoten lieten de Sklavens alleen achter met de Avaren. De laatste veroverde en onderwierp alle "barbaren" in deze regio.

Maar als Justinianus de Grote een verzoenende politiek voerde ten aanzien van de nieuwkomers en hen eindeloze ambassades met goud schonk, dan stopte de militante Justin II, die aan de macht kwam, deze benadering en ontketende zo een eindeloze oorlog met de buren van de ruiters.

Leger-mensen

Wat droeg bij aan hun militaire succes?

De Avaren waren een legervolk. Ondanks het feit dat ze zich in hetzelfde ontwikkelingsstadium bevonden als hun buren in Oost-Europa, zorgde hun militair-technologische voorsprong ervoor dat ze over hen domineerden. De Avaren zijn een volksleger, verenigd door een gemeenschappelijke strijd, eerst met de Turken en daarna met andere nomadische volkeren op weg naar Europa. De onvoorwaardelijke despotische macht van de Khakan of Khagan zorgde voor stevige en onvoorwaardelijke discipline voor deze etnische entiteit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld hun zijrivieren, de Slaven, die geen strikte controle hadden. Hoewel ze een raad van oudsten en edelen hadden, die soms bezwaar maakten tegen de kagan.

Het waren allemaal uitstekende ruiters: archeologisch materiaal suggereert dat, ongeacht hun sociale status, alle nomaden ijzeren stijgbeugels en een bit hadden, wat hielp om de slagkracht van lange speren te gebruiken. De bescherming van hun paarden met "pantser" gemaakt van vilt gaf hen een voorsprong op andere concurrerende ruiters.

Afbeelding
Afbeelding

De aanwezigheid van stijgbeugels, die zij naar Europa brachten, hielp de ruiters afwisselend een boog of een speer te gebruiken, vastgemaakt met een riem op hun rug.

Het lage niveau van materiële cultuur droeg ook bij aan de wens om rijkdom te winnen en te grijpen, de Avaren die in Europa aankwamen, hadden niet eens metalen voeringen op hun riemen en bits, maar gebruikten een hoorn. Hun gelaagde pantser (zaba) was ook gemaakt van hoorn.

De retrospectieve methode laat zien dat leden van de dominante stam, de stam van veroveraars, geen fysieke arbeid verrichtten, slaven en afhankelijke nomaden zorgden voor het vee, slaven en vrouwen deden het huishouden. "Leisure" gaf de ruiters de mogelijkheid om constant "vorm" te houden door middel van training en jacht. Dit alles maakte de Avar-rijder tot een onstuimige en onverschrokken rijder met Spartaanse discipline en opvoeding. "Avaren", schreef Maurice Stratigus, "zijn buitengewoon wreed, vindingrijk en zeer ervaren in oorlogen."

Afbeelding
Afbeelding

Om lange overgangen in de oorlog te garanderen, reden de Avaren met een enorm aantal vee, wat hun manoeuvreerbaarheid verhoogde. En hier is geen tegenstelling. Grote kudden of kuddes belasten de beweging van het cavalerieleger, maar in de steppe, waar voedsel uiterst moeilijk te krijgen is, nomadische ruiters om het gebied te bereiken waar ze kunnen eten, was dergelijke hulp nodig. Bovendien is voor een dergelijke beweging geen snelheid vereist.

In tegenstelling tot andere nomaden vochten ze in formatie, en niet in lava, en plaatsten ze zichzelf in afzonderlijke eenheden of maten (moira), zoals Mauritius Stratigus hun formatie op de Byzantijnse manier bepaalde. Op basis van aparte clans of stammen ontstonden aparte detachementen, wat bijdroeg aan de samenhang van het detachement. De Avaren waren de eersten die ondergeschikte volkeren in de strijd wierpen, of het nu Hunnen, Slaven of Duitsers waren. Ze zetten hun zijrivieren van de Slaven, befulci genaamd, voor het kamp en dwongen hen te vechten, als de overwinning aan de kant van de Slaven was, gingen ze verder met het verslaan van de verliezers en plunderden hun kamp, zo niet, dan dwongen ze de Slaven om actiever te vechten. In de slag om Constantinopel, de Slaven die aan de Romeinen ontsnapten, in de overtuiging dat ze waarschijnlijk verraders waren, doodden de Avaren gewoon. Kagan Bayan stuurde zijrivieren van de Kuturgurs in de hoeveelheid van tienduizend ruiters om Dalmatië te plunderen.

Toen de Avaren de strijd aangingen, vochten ze het tot de volledige nederlaag van alle vijandelijke troepen, niet alleen tevreden met het doorbreken van de eerste linie. Het is de moeite waard om de psychologische factor van oorlogvoering toe te voegen - het uiterlijk van de Avar-nomaden verbaasde tegenstanders, hoewel er geen verschil was in kleding.

Avar juk

De eerste Slavische stammen die na de Hunnen onder de controle van de Avaren vielen, waren Sklavins. Structureel werd de relatie tussen de Avaren en de Slaven op verschillende manieren opgebouwd. Ergens woonden de Slaven en Avaren samen, ergens werden de zijrivier Slaven geregeerd door hun leiders.

De veroveraars onderwierpen de Slaven aan allerlei geweld, het was een echt Avar-juk. Het legendarische nieuws van de Russische kroniek zegt: toen een nobele arr (avarin) ergens heen ging, spande hij drie of vier Slavische vrouwen aan een kar. Fredegest schrijft dat de Avaren elk jaar gingen overwinteren in de vestigingsplaatsen van de Slaven, ze namen de vrouwen en dochters van de Slaven en gebruikten ze, en aan het einde van de winter moesten de Slaven hulde brengen aan hen. Toen de kagan in 592, tijdens het beleg van Sirmium, de Slaven beval om boten met één boom te bouwen voor de oversteek, werkten ze uit alle macht op straffe van straf. In de oorlog zetten de Avaren, zoals we hierboven schreven, het leger van de Slaven voorop en dwongen hen om te vechten.

Afbeelding
Afbeelding

En hoe evolueerde de relatie tussen de Avaren en de Mieren?

Avaren en Antes

Tegelijkertijd konden de Avaren de mieren niet ronduit overwinnen. De Antes waren talrijke stammen en hun materieel niveau en militaire kennis waren op een voldoende hoog niveau, dus het was niet zo gemakkelijk om met hen om te gaan.

In de jaren 50 versterkten de Avaren hun macht, vochten ze tegen de Utigurs en Kuturgurs (Kutriguts), Gepids, in alliantie met de Longobarden, voerden ze uitroeiingscampagnes tegen de mieren, mogelijk al hun land doorgetrokken tot aan de Dnjestr. In 560 stuurden de Antes een ambassade onder leiding van Mezamer of Mezhimir (Μεζαμηρος), de zoon van een van de Antiaanse prinsen of leiders van Idarizia, de broer van Kelagast, met als doel de gevangenen vrij te kopen en over vrede te praten. De vertaler van de Avar kagan, de kutrigur, die een persoonlijke afkeer had van de Slaven, interpreteerde de hooghartige toespraken van de ambassadeurs als een oorlogsdreiging, en de Avaren, de douane negeerden, doodden de ambassadeurs en begonnen een nieuwe campagne tegen de mieren.

Even later stuurde Khan Bayan een ambassade naar een andere leider van de Mieren, Dobret (Δαυρέντιος), of Davrit (Δαυρίτας), en eiste gehoorzaamheid en betaling van eerbetoon. Davrit en andere leiders van de Antes antwoordden arrogant aan de ambassadeurs:

“Is hij onder de mensen geboren en wordt hij verwarmd door de stralen van de zon die onze macht zullen bedwingen? Want we zijn gewend om te regeren door iemand anders (land), en niet door anderen van ons. En dit is voor ons onwankelbaar zolang er oorlogen en zwaarden zijn."

Deze strijdlustige reactie was geheel in de traditie van die tijd. Er ontstond ruzie tussen de leiders van de Antes en de ambassadeurs, de ambassadeurs werden gedood. Als gevolg hiervan begon de oorlog, die hoogstwaarschijnlijk met wisselend succes verliep, omdat Menander de beschermer ons meedeelt dat de kagan (khan) Bayan veel heeft geleden onder de Slaven. Dat weerhield hun ambassadeurs er in 565 niet van om in Constantinopel op te scheppen dat ze de barbaren hadden gepacificeerd en dat ze Thracië niet aanvielen.

Afbeelding
Afbeelding

De kagan probeerde de situatie met de mieren na te spelen in 577, toen een enorm leger van de Slaven van honderdduizend krijgers, profiterend van de oorlog van de Romeinen in het oosten, de Donau overstak en Thracië, Macedonië en Thessalië verwoestte.

De Slaven plunderden het hele grondgebied, verwoestten Thracië en veroverden kuddes koninklijke paarden, goud en zilver.

Gezien het genoemde aantal, moet worden aangenomen dat de hele capabele mannelijke bevolking op campagne ging en dat het rijk eenvoudigweg niet de kracht had om weerstand te bieden. De Romeinen wendden zich tot Khan Bayan en hij besloot, nadat hij de geschenken had ontvangen, van de situatie te profiteren. Het Avar-leger bestond uit ruiters (Ιππέων), Menander geeft het aantal aan op 60 duizend (wat grote twijfel oproept). De Byzantijnen vervoerden eerst het leger over de Donau in het gebied van het moderne Sremska-Mitrovica, de soldaten staken Illyrië te voet over en werden opnieuw op Romeinse schepen over de Donau in de regio Grotsk gebracht.

De kagan begon de weerloze bevolking te plunderen, omdat men geloofde dat de Slaven, die lange tijd met Byzantium hadden gevochten, enorme rijkdom hadden verzameld. Hoogstwaarschijnlijk vallen de mieren na deze gebeurtenissen enige tijd in zijrivierafhankelijkheid van het kaganaat.

Desalniettemin maakten moeilijkheden bij de oversteek het voor de mieren mogelijk om effectief weerstand te bieden, dus in 580 eisten de Avar-ambassadeurs dat ze een permanente oversteek mochten maken bij Sirmia (Sremska Mitrovica, Servië) om te kunnen verzamelen de beloofde schatting van de Slaven, maar keizer Tiberius stond het niet toe, zich realiserend dat Byzantium, met een brug over de rivier de Sava, zonder een militaire macht op de Balkan ook een prooi zou worden voor nomaden.

Trouwens, op de terugweg werden de ambassadeurs gedood door de Slaven.

Slaven aan de grenzen van het rijk aan het einde van de 6e eeuw

Maar al in 581 vielen de Sclavins Illyricum en Thracië binnen, en twee jaar later, onder druk van de nomaden, begonnen ze niet alleen Byzantium te plunderen, maar verhuisden ze naar zijn grenzen, de eerste kolonisten vestigden zich in Macedonië en Thessalië en zelfs Griekenland, dat woedend Johannes van Efeze, die dit meldde.

Tegelijkertijd neemt de militaire activiteit van de Avaren aan de grenzen van het rijk toe, hun zijrivieren, de Slaven, zetten zowel onafhankelijk als in opdracht van de kagan een campagne op. Het lijdt geen twijfel dat veel Sklavin-stammen onder de opperste macht van de Avaren vielen. Tijdens het beleg van Sirmia (Sremska-Mitrovitsa) en Singidon (Belgrado), bouwden de Slaven enkelboomsboten om de troepen van de Khan te vervoeren. Ze haastten zich, bang om hem boos te maken, waarschijnlijk waren de meerderheid van de infanterie die deze steden belegerde ook Slaven.

In 585 was er een invasie van de Slaven, of Antes, die de Lange Muren bereikten, dat wil zeggen, bijna onder Constantinopel.

Ze werden tegengewerkt door Scribon Comentiolus, een krijger van het squadron van de Scribonari lijfwachten. Dit was zijn debuut als militair leider, hij behaalde een overwinning op de Ergina-rivier (Ergena, linker zijrivier van de Maritsa). Nadat hij de functie van heden of meester van millitum presentis (commandant van het hele expeditieleger) had ontvangen, leidde hij een nog beslissender strijd tegen de Slavische invasies. In de buurt van Adrianopel ontmoette hij het leger van de Slavische prins Ardagast. Er is weinig bekend wie Ardagast is, misschien komt zijn naam van de Slavische god Radegast. Het jaar daarop lanceerde Comentiolus zelf een campagne tegen de Slaven, maar hoe deze eindigde is onbekend, omdat tegelijkertijd de Avar-invasie van Thracië begon.

In 586 gingen de kagan, samen met de Sklavins, op veldtocht naar Constantinopel, de Romeinen riepen de hulp in van de Mieren, die het land van de Sklavins verwoestten.

In 593 kwam de stratilaat van het Oosten, Priscus, in opstand tegen de Slaven die aan de Donau woonden. De gebeurtenissen vonden plaats in het gebied van de moderne Ialovitsa-rivier, de linker zijrivier van de Donau (Roemenië). Het leger stak over bij de stad Dorostola (stad Silistr, Bulgarije), en in de strijd versloegen de soldaten de Slavische leider Ardagast.

Priscus stuurde een grote buit naar de hoofdstad, maar een detachement Slaven viel hem aan. De Slaven schakelden over op partijdige tactieken en gingen constant in de tegenaanval, degenen die gevangen werden genomen gedroegen zich moedig en werden gemarteld. Zoals Theofylact Simokatta schrijft: "De barbaren, die in hun stervende waanzin waren gevallen, leken zich te verheugen in de kwelling, alsof het lichaam van iemand anders leed aan plagen." Maar de Romeinen kwamen een overloper-Gepid te hulp, die in het Slavische land woonde. Hij bood aan om een andere "Ricks" van de Slaven, Musokiy (Μουσοκιος) te misleiden. Op een teken van de Gepid vielen de Romeinen 's nachts de dronken krijgers van Musokiy aan.

We zien dat verschillende Slavische stammen betrokken zijn bij de aanvallen op Byzantium, geleid door leiders zoals Musokiy of Ardagast (Piragast), soms plunderen ze samen, vaker alleen.

De winnaars gaven ook een feestmaal en werden opnieuw aangevallen door de Slaven, die hun aanval nauwelijks konden afslaan. Op de terugweg werd de oversteek van de Donau Priska geblokkeerd door de Avar Khan, die, op zoek naar een voorwendsel voor een botsing, de Romeinen beschuldigde van het aanvallen van zijn onderdanen en grote hordes Slaven beval de Donau over te steken. Hoogstwaarschijnlijk hebben we het niet over het feit dat de Slaven van Musokiya of Ardagast de Avaren gehoorzaamden, maar in de wens van de Kagan om alle Slaven als zijn onderdanen te beschouwen, vooral omdat dit een goede reden was om te profiteren. Priscus gaf hem vijfduizend gevangen Slaven en keerde onder dergelijke omstandigheden terug naar de hoofdstad.

Maar de vijandelijkheden stopten niet, de Slaven vormden zo'n ernstige bedreiging dat keizer Mauritius, in tegenstelling tot de gewoonte om het leger terug te trekken naar de "winterkwartieren", het op de grens binnen de "barbaren" begon te houden. Hij wilde de legers aan de Donau van zelfvoorziening laten leven, tegelijkertijd verlaagde hij de salarissen van de soldaten. Hij zette zijn broer Peter als commandant in Odysse (Varna, Bulgarije), die met wisselend succes vocht. De Slaven verwoestten de hoofdstad van Neder-Moesia, Markianopolis (het dorp Devnya, Bulgarije), maar op de terugweg werden ze aangevallen door Peter, terwijl zijn campagne over de Donau niet succesvol was. Priscus, die hem verving, lanceerde in 598 een campagne tegen de Slaven, maar werd gedwongen te vechten tegen de Avaren, die Singidon (Belgrado) belegerden en Dalmatië plunderden. Het rijk probeerde op de een of andere manier, met geweld of geschenken, de Slaven te pacificeren, aangezien de Avar Kaganate hier zijn belangrijkste vijand werd. Ze bestrijden was de hoofdtaak van de staat.

Na de strijd met de Avaren aan de monding van de Yantra-rivier, de rechter zijrivier van de Donau, werd in april 598, uiterst onsuccesvol voor de Romeinen, een vredesverdrag gesloten tussen de Khagan en Byzantium in de stad Drizipere (Karishtyran) in Thracië, de partijen bij het verdrag bevestigden dat de grens tussen hen de Donau was, maar het verdrag stond de Romeinse troepen toe om de Donau over te steken tegen de Slaven. Het is duidelijk dat niet alle Slavische stammen in zijrivieren afhankelijk werden van de Avaren.

Maar toen de Bavars zich verzetten tegen de Alpine Slaven die in de bovenloop van de rivier de Drava woonden, verdedigde de kagan de zijrivieren en versloeg de vijand volkomen.

En in 592 vroegen de Avaren de Byzantijnen om hen te helpen de Donau over te steken om de Slaven te straffen, hoogstwaarschijnlijk de Mieren, die weigerden hulde te brengen.

Ondertussen weigerde de basileus Mauritius, die niet eens het volledige losgeld betaalde (de kagan executeerde 12 duizend gevangenen), hulde aan de Avaren, verscheurde het verdrag en stuurde het leger op campagne tegen de kagan, deze campagne was gericht naar het hart van de nomadische staat, de regio van de Midden-Donau in Pannonia …

Gedurende bijna vijftig jaar van de 6e eeuw versterkten de Avaren hun macht over de gebieden van de Donau, vernietigden sommige volkeren, veroverden en maakten andere zijrivieren. Sommige Slaven vielen onder hun heerschappij, sommige waren zijrivieren en het andere deel vocht tegen hen met wisselend succes. In een voortdurend veranderende politieke omgeving werden de vijanden van gisteren bondgenoten en vice versa.

Maar was er een symbiose tussen de Avaren en de Slaven? Ik denk dat het hier nodig is om te zeggen: nee. De uitwisseling bestond, de invloed van mode of wapens - ja, maar over symbiose hoeft niet te worden gesproken. Deze situatie kan worden gekarakteriseerd als coëxistentie, waarbij het belangrijkste element van interactie het "kwellen" was van de Slaven die onder hun hielen vielen door de Avaren, evenals vertegenwoordigers van andere etnische groepen, minder talrijk dan de Slaven.

Arrogantie en etno-chauvinisme zijn kenmerkend voor etnische groepen die de sleutel zijn in formaties als de Avar Khaganate. Een blik op de wereld door het prisma van eenvoudige sociale concepten: heer, slaaf en vijand. Tegelijkertijd had de slaaf niet dezelfde connotatie die onder de klassieke slavernij, onder deze term allemaal afhankelijk waren: van gevangenen tot zijrivieren. Het hoogtepunt van de kracht van dergelijke associaties wordt tegelijkertijd het moment van zonsondergang. Zo gebeurde het ook met de Avaren. Hierover meer in het vervolg.

Bronnen en literatuur:

Brzóstkowska A., Swoboda W. Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. - Seria grecka, Zeszyt 2. - Wrocław, 1989.

Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici. Monumenta Germaniae Historica: Scriptores rerum Merovingicarum, deel 2. Hannover. 1888.

Corippe. Eloge de l'empereur Justin II. Parijs. 2002.

Agathius van Myrene. Over het bewind van Justinianus / Vertaald door M. V. Levchenko M., 1996.

Hoofdstukken uit de "Kerkgeschiedenis" van Johannes van Efeze / Vertaling door N. V. Pigulevskaya // Pigulevskaya N. V. Syrische middeleeuwse geschiedschrijving. Onderzoek en vertalingen. Samengesteld door EN Meshcherskaya S-Pb., 2011.

Uit de "Geschiedenis" van Menander de beschermervertaling door I. A. Levinskaya, SR Tokhtosyeva // Code van de oudste schriftelijke informatie over de Slaven. TI M., 1994.

Johannes van Biklarski. Kroniek. Vertaling door A. B. Chernyak // Code van de oudste schriftelijke informatie over de Slaven. TI M., 1994.

Johannes Malala. Chronografie // Procopius van Caesarea Oorlog met de Perzen. Oorlog met de vandalen. Geheime geschiedenis. Per., Artikel, commentaar. A. A. Tsjekalova. S-Pb., 1998.

Pigulevskaya N. V. Syrische middeleeuwse geschiedschrijving. Onderzoek en vertalingen. Samengesteld door EN Meshcherskaya S-Pb., 2011.

Strategisch van Mauritius / Vertaling en commentaar door V. V. Kuchma. S-Pb., 2003.

Theofylact Simokatta Geschiedenis. Vertaald door SP Kondratyev. M., 1996.

Daima F. Geschiedenis en archeologie van de Avaren. // MAIET. Simferopol. 2002.

Populair per onderwerp